โครงการ Amway Career Camp ที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาไทยชั้นปีสุดท้ายให้พร้อมสำหรับการสมัครงานและการทำงานจริง ด้วยการเปิดบ้านสำนักงานใหญ่   จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้น้องๆ สามารถสมัครงานและก้าวสู่ถนนสายอาชีพได้อย่างมั่นใจ พร้อมเยี่ยมชมส่วนปฏิบัติงานและรู้จักวัฒนธรรมองค์กรของแอมเวย์ได้แบบ 360 องศา