F B 03

แอมเวย์ มอบคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีความสุขแก่พนักงาน การันตีด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปีซ้อน (พ.ศ. 2549 – 2557) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก Top Employers Institute ด้านสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2558 และ 2559 เป็นเวลา 2 ปีซ้อน (Top Employer Thailand 2015 & 2016) และภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก 2016 (Top Employer Asia Pacific 2016)

เราตอบแทนพนักงานด้วยสวัสดิการมากมาย และพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้วยแผนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนทุกเครื่องมือเพื่อให้คุณสามารถแสดงศักยภาพและสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมอัตราเงินเดือนและสวัสดิการเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของคุณและครอบครัว

 • เงินโบนัสประจำปี (การันตี 1 เดือน)
 • เงินโบนัสพิเศษตามผลประกอบการและผลงาน
 • รางวัลครบรอบปีทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% – 12.5%
 • ค่ารักษาพยาบาล
  • ผู้ป่วยนอก 25,000 ต่อปี (รวมค่ารักษาฟัน การรักษาผิวหน้า เกี่ยวกับสายตา หรือการนวดแผนไทย)
  • แผนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ป่วยใน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม
 • ค่าออกกำลังกาย 7,200 บาท ต่อปี
 • ประกันสังคม
 • วันลาพักร้อน 12 วัน ต่อปี (15 วัน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป)
 • วันลาพิเศษต่าง ๆ
  • การลาเพื่อไปประกอบศาสนกิจ
  • การลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร
 • สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สหกรณ์ออมทรัพย์แอมเวย์
 • สวัสดิการเงินกู้
  • เงินกู้เพื่อซ่อมที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติ
  • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • การผ่อนชำระซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
  • กรณีงานมงคลสมรส
  • กรณีมรณกรรมสำหรับพนักงาน หรือครอบครัวพนักงาน
  • กรณีประสบภัยพิบัติ
 • การฝึกอบรมพนักงานที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาความรู้ จิตสำนึก สุขภาพกายและใจ
 • กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน แอมเวย์ เช่น
  • ของขวัญต้อนรับพนักงานใหม่ในวันแรกของการเริ่มงาน
  • ของขวัญสำหรับปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • ของขวัญวันเกิด
  • งานกีฬาสี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ฝ่ายประจำไตรมาส
  • อื่น ๆ