มหกรรมการสมัครงานและอาชีพที่แอมเวย์เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นับเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คุณนำเสนอตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิกครอบครัวแอมเวย์ องค์กรชั้นนำระดับโลก