คำถามที่พบบ่อย

ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อกรอกประวัติข้อมูลที่จำเป็น จึงจะสามารถสมัครงานผ่านระบบได้
คุณสามารถทำการสมัครออนไลน์ได้อีก หากยังไม่เคยลงทะเบียนและสมัครผ่านทางระบบนี้
คุณสามารถทำการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งงาน ตามความเหมาะสมและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
คุณสามารถลงทะเบียนและกรอกประวัติไว้กับระบบของแอมเวย์ก่อนได้ และทำการสมัครในภายหลังหากพบตำแหน่งงานที่สนใจ
คุณสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลประวัติหรือเพิ่มเติมเอกสารในระบบภายหลังได้
การสมัครงานกับแอมเวย์ประเทศไทย สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้
- e-Recruitment System
- อีเมล staffrecruit@amway.com
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่และช็อปแอมเวย์ทุกสาขา
และหากผู้สมัครมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นๆ แอมเวย์จะนัดคุณเข้ามาทำข้อสอบและสัมภาษณ์ต่อไป
แอมเวย์ประเทศไทยจะพิจารณาผู้สมัครที่มีการสมัครงานเข้ามาก่อนตามลำดับ และจะปิดรับสมัครเมื่อสรรหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นได้เรียบร้อยแล้ว
แอมเวย์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเท่านั้น
คุณสามารถสมัครงานกับแอมเวย์ได้ แต่หากคุณได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท คุณ(และคู่สมรส) จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจแอมเวย์ก่อนการเริ่มงาน