image_0004_23.StaffMeeting
การประชุมพนักงาน
การประชุมพนักงาน (Staff Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อเสนอข่าวสารและเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ ข่าวสารในเรื่องการเจริญเติบโตของบริษัท โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนี้
image_0003_24.SpeakUp
การประชุม Speak-up
การประชุมที่จัดขึ้นเป็นวาระ ระหว่างตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่ายกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อซักถามปัญหาและเสนอคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการโดยทั่วไปของบริษัท
image_0002_Sportday
กีฬาประจำปี
1 วันใน 1 ปี กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายใต้การแข่งขันกีฬาที่เน้นการสร้างมิตรภาพ การมีส่วนร่วม และความสามัคคีในหมู่พนักงานแอมเวย์ด้วยกัน
New_Year
งานปีใหม่ประจำปี
  กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานแอมเวย์ประเทศไทยได้มาพบปะสังสรรค์กันในงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระวันขึ้นปีใหม่ ภายใต้บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน สดใสด้วยการแต่งกายตามธีมที่กำหนด  เกมการละเล่น การจับสลากชิงรางวัล และการประกวดการแสดงจากตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่าย.